İş Hukuku

İş hukuku, ticaret hukukunun önemli bir paralel alanıdır. Bu nedenle; avukatlık büromuz, iş hukukuna ilişkin aşağıdaki konularda hukuki hizmet vermektedir.   İş hukukuna ilişkin meselelerde danışmanlık hizmeti, dava takibi, iş sözleşmelerinin  hazırlanması ve sona erdirilmesi; Yabancı müvekkillerin iş sözleşmelerinin Türk hukukuna uygunluğunu temin etmek; İnsan kaynaklarına ilişkin sorunlarda danışmanlık hizmeti; Birleşme ve devralmalar gibi işlemlerde.

Birleşme ve Devralmalar

Son yıllarda Türkiye yabancı yatırımlar bakımından oldukça cazip bir ülke halini almış ve birleşme ve devralmalar gibi işlemler için profesyonel hukuki danışmanlık ihtiyacı da buna bağlı olarak artmıştır. Bu nedenle büromuz müvekkillerine birleşme ve devralmalar konusunda donanımlı bir takım ile hizmet vermektedir. Bu tür işlemler sırasında avukatlık büromuzun vermekte olduğu bazı hizmetler şu şekildedir; Hukuki.

Dava / Uyuşmazlık Çözümü / İcra

Avukatlık Büromuzca Türk mahkemeleri ve tahkim heyetleri önünde uyuşmazlık çözümü hizmeti sunulmaktadır. Bu kapsamda, avukat, arabulucu ve uzlaştırmacılarımız müvekkillerimize ticari ihtilaflar konusunda stratejiler geliştirmekte, delilleri tespit ve analiz etmektedir. Avukatlık Büromuz müvekkillerimize yurt içinde ve yurt dışında alternatif ihtilaf çözümleri konusunda danışmanlık hizmeti sunmakta ve risk değerlendirmesi yapmaktadır.   Dava takibi işlemlerimiz sözleşmelerden doğan ihtilafları,.

Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri mülkiyet hukukunun günden güne gelişimi ve artan önemi nedeniyle gerek yabancı ve yerli şirketleri, gerekse de bireyler bu konuda hukuki danışmanlık alma ihtiyacını hissetmektedirler. Avukatlık Büromuz fikri mülkiyet hukuku alanında da yerli ve yabancı sermayeli veya birçok şirket, film yapım medya şirketlerine ve muhtelif eser sahipleri ile icracı sanatçılara danışmanlık hizmeti vermektedir. Büromuzun bu alanda.

Gayrimenkul Hukuku

Büromuz, aşağıda bulunan konular başta olmak üzere, gayrimenkul hukukuna ilişkin hizmet sunmaktadır. Kat karşılığı İnşaat Sözleşmeler Gelir Paylaşımlı İnşaat sözleşmeleri; İnşaat Hukukundan Doğan Uyuşmazlıklar; Kamulaştırma bedelinin tespiti ve Taşınmazın İdare adına tescili davaları; Kamulaştırmanın iptali davaları; Tezyid-i bedel (kamulaştırma bedelinin arttırılması) davaları; Kamulaştırmasız el koyma nedeni ile tazminat davaları; Tapu İptali ve Tescil davaları; Men-i.

Arabuluculuk ve Uzlaştırma

Arabuluculuk, tarafların içinde bulundukları uyuşmazlıkları, tarafsız bir üçüncü kişi yardımı ile uzun yargısal prosedürlere maruz kalmadan çözmelerine olanak sağlayan bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir.   Avukatlık büromuz bünyesinde özel eğitimin sonrasında, yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olarak Arabulucu ve Uzlaştırmacı unvanını alan uzman avukatlarımız, ihtilaf halindeki  tarafları bir araya getirmeyi ve bu görüşmelerin sonunda tarafların sorunlarının.