Ticaret Hukuku

Büromuzun ticaret hukuku alanında sunmakta olduğu hizmetler aşağıda bulunmaktadır. Şirket ve irtibat bürosu kuruluşları; Yerli ve yabancı yatırımcılara danışmanlık; Yerli ve yabancı hissedarlar arası hisse devri ve sermaye artırımı yapılması da dahil yabancı yatırımcı şirketlerin yeniden yapılandırılması; Hissedarlık sözleşmeleri hazırlanması; Genel kurul düzenlenmesi; genel kurullarda müvekkilin temsil edilmesi ve yönetim kurulu kararı hazırlanması ve ana.

sozlesme-hukuku

Sözleşme Hukuku

Bu alanda her türlü sözleşmenin hazırlanması, tadili ve ilgili konularda danışmanlık hizmetleri vermekte olup, bu sözleşmelere aşağıda listelenenler de dahildir: Uluslararası satım sözleşmeleri; Lisans, dağıtım ve franchising sözleşmeleri; İş sözleşmeleri; Hisse alım, hissedarlık, alım opsiyonu sözleşmeleri; Üretim ve tedarik sözleşmeleri de dahil her türlü sözleşmenin hazırlanması, tadili ve ilgili konularda

Rekabet Hukuku

Avukatlık Büromuz; şirketlere Türk rekabet hukuku alanında danışmanlık hizmeti sunarak rekabet hukuku alanında bilgilendirmekte ve gerekli önlemleri almaları ve gereken şartları yerine getirmeleri konusunda yönlendirmektedir. Rekabet hukukuna dair her alanda danışmanlık hizmeti sunan büromuzun başlıca verdiği hizmetler şu şekildedir;   Muafiyet ve menfi tespite ilişkin Rekabet Kurulu’na başvuruların yapılması; Birleşme ve devralma işlemleri sırasında sözleşmelerin.

kişisel verilerin korunması kanunu

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne (“GDPR”) aykırılık hallerinde uygulanabilecek idari para cezaları ve KVKK’da öngörülen cezai yaptırımlar göz önünde bulundurularak müvekkillerimize aşağıdaki hususlarda hizmet vermekteyiz. KVKK ve GDPR ile ilgili profesyonel hizmet alma ihtiyacı duyup duymadıklarını tespit edebilmeleri amacı ile firmalara bilgilendirme eğitimleri düzenliyoruz. Alanında uzman teknik çözüm.