Dava / Uyuşmazlık Çözümü / İcra

Dava / Uyuşmazlık Çözümü / İcra

Avukatlık Büromuzca Türk mahkemeleri ve tahkim heyetleri önünde uyuşmazlık çözümü hizmeti sunulmaktadır. Bu kapsamda, avukat, arabulucu ve uzlaştırmacılarımız müvekkillerimize ticari ihtilaflar konusunda stratejiler geliştirmekte, delilleri tespit ve analiz etmektedir. Avukatlık Büromuz müvekkillerimize yurt içinde ve yurt dışında alternatif ihtilaf çözümleri konusunda danışmanlık hizmeti sunmakta ve risk değerlendirmesi yapmaktadır.

 

Dava takibi işlemlerimiz sözleşmelerden doğan ihtilafları, yapım ihtilaflarını, muhtelif talepleri, projelerde söz konusu olan ihtilafları, birleşme ve devralmaları, haksız rekabete ilişkin ihtilafları, hissedarlık sorunlarını, iflas, ürün sorumluluğu, iş hukuku ihtilafları, idari ve kamu hukuku meselelerini ve yabancı mahkemelerin hakem kararlarının uygulanmasını kapsamaktadır. İcra takibi işlemleri de büromuzca sunulan hizmetlerin bir parçasıdır.