Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Büromuzun ticaret hukuku alanında sunmakta olduğu hizmetler aşağıda bulunmaktadır.

  • Şirket ve irtibat bürosu kuruluşları;
  • Yerli ve yabancı yatırımcılara danışmanlık;
  • Yerli ve yabancı hissedarlar arası hisse devri ve sermaye artırımı yapılması da dahil yabancı yatırımcı şirketlerin yeniden yapılandırılması;
  • Hissedarlık sözleşmeleri hazırlanması;
  • Genel kurul düzenlenmesi; genel kurullarda müvekkilin temsil edilmesi ve yönetim kurulu kararı hazırlanması ve ana sözleşme tadillerinin yapılması;
  • Vekaletname düzenlenmesi ve imza sirkülerinin hazırlanması
  • İflas ve tasfiye sürecinde danışmanlık hizmetleri verilmesi